top of page

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AuRoom Staffing Solutions, Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Plac Słowiański 7/6, 65-465 Zielona Góra, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

2) Administrator nie ma obowiązku powoływania inspektora danych osobowych;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wskazane w ofercie stanowisko i będą udostępniane potencjalnym pracodawcom;

4) podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5) posiada Pani/Pan prawo do: a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, c) przenoszenia danych, d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas rekrutacji jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.

8) W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych oraz w celu sprostania prawom osób przekazujących dane osobowe dla Business Solutions prosimy o kontakt na e-mail contact@auroom.pl

PRZESŁANIE CV NA POWYŻSZĄ OFERTĘ PRACY JEST ZGODĄ NA UCZESTNICTWO W PROCESIE REKRUTACYJNYM ORAZ ZAPOZNANIEM SIĘ Z POWYŻSZĄ INFORMACJĄ.

bottom of page