top of page

Nasza oferta

Od pustego miejsca pracy,
do gotowego produktu.

Znalezienie i rekrutacja pracownika z zagranicy przez przedsiębiorcę chcącego zapewnić stabilność swojemu biznesowi to dopiero początek. Sam proces rekrutacji to obecnie jedynie wierzchołek góry lodowej procesu imigracyjnego. Cudzoziemcy, którzy chcą wyemigrować do Polski, aby zapewnić lepsze życie sobie i swoim rodzinom w kraju pochodzenia, muszą przygotować się na długi i często skomplikowany proces biurokratyczny w polskim systemie imigracyjnym.

 

AuRoom oferuje usługi klientom, którzy chcą samodzielnie zatrudnić obywateli innych krajów, ale często brakuje im czasu, doświadczenia, niezbędnej wiedzy czy zasobów ludzkich, aby właściwie przejść przez ten proces. AuRoom pomaga przebrnąć przez tę procedurę, przygotować i dostarczyć niezbędną dokumentację oraz zmaksymalizować szansę pracownika na uzyskanie odpowiedniego zezwolenia na pracę i polskiej wizy krajowej, która pozwala na legalne zatrudnienie w Europie.

Podstawowa działalność AuRoom obejmuje następujące usługi.

AuRoom - oferty pracy, praca tymczasowa, job offers in poland

OUTSOURCING PROCESÓW

​Outsourcing procesowy polega na delegowaniu (outsourcingu) pracowników przez firmę zewnętrzną taką jak AuRoom do wykonywania określonych zadań dla Klienta. W ramach usługi outsourcingu pracownicy są zatrudniani bezpośrednio przez AuRoom na podstawie umowy zlecenia lub umowy o pracę, ale wykonują zadania w siedzibie Klienta. AuRoom jest odpowiedzialny za następujące aspekty zatrudnienia

Płace
Odzież robocza
BHP + szkolenia
Użycie własnych zasobów
Zarządzanie pracą
ZUS + US
Ubezpieczenie
Ewidencja czasu pracy
Rekrutacja pod projekt
AuRoom - oferty pracy, praca tymczasowa, job offers in poland

PRACOWNICY TYMCZASOWI

Usługa pracy tymczasowej oznacza, że pracownicy są zatrudniani przez agencję pracy tymczasowej, w tym przypadku przez firmę AuRoom. i są udostępniane klientom na czas określony, w celu realizacji projektów i zadań zarządzanych i kontrolowanych przez klienta w jego placówce. Pracownicy tymczasowi pracują na podstawie umowy o pracę tymczasową lub umowy zlecenia, która określa czas zatrudnienia i wynagrodzenie. AuRoom jest odpowiedzialny za następujące aspekty zatrudnienia.

Płace
Odzież robocza
BHP + szkolenia
Użycie własnych zasobów
Zarządzanie pracą
ZUS + US
Ubezpieczenie
Ewidencja czasu pracy
Rekrutacja
AuRoom - oferty pracy, praca tymczasowa, job offers in poland

REKRUTACJA + HEAD HUNTING

AuRoom przeprowadza proces rekrutacji i selekcji starannie i kompleksowo. Począwszy od wyszukiwania kandydatów, poprzez prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, pomoc w dopełnieniu formalności urzędowych i emigracyjnych, aż po sprawdzenie umiejętności. Dzięki rozbudowanej i codziennie poszerzającej się bazie kandydatów wyszukujemy odpowiednie osoby spełniające wymagania pod względem dostępności, umiejętności i predyspozycji na dane stanowisko pracy. Współpracujemy zarówno z kandydatami na stanowiska podstawowe, jak i profesjonalistami.

Proces rekrutacji prowadzony przez profesjonalny zespół headhunterski
30-dniowa gwarancja dla zatrudnionej osoby przed wpłatą składki
Dostęp do kandydatów z wielu regionów świata
Zapewnienie 100% zapotrzebowania w ciągu 60 dni od otrzymania zamówienia
AuRoom - oferty pracy, praca tymczasowa, job offers in poland

IMIGRACJA + ADMINISTRACJA

Znalezienie odpowiedniego pracownika z zagranicy to dopiero początek długiej drogi dla każdego przedsiębiorcy, który poprzez zabezpieczenie solidnej siły roboczej chce zapewnić stabilność swojej firmie. Sama rekrutacja to często jedynie wierzchołek góry lodowej procesu emigracyjnego dla obcokrajowca chcącego pracować w Europie. AuRoom oferuje usługę doradczą dla klientów, którzy chcą zająć się rekrutacją i zatrudnieniem obcokrajowców we własnym zakresie, ale brakuje im doświadczenia, czasu i odpowiedniej wiedzy, aby zrobić to skutecznie. AuRoom pomoże Ci przejść przez ten proces, prawidłowo złożyć niezbędną dokumentację i zmaksymalizować szanse Twoich kandydatów na otrzymanie wizy pracowniczej.

Zezwolenia typu A
Zezwolenia typu S
Dokumentacja wizowa
Komunikacja z urzędami
Odwołania od decyzji
Karta pobytu
PESEL
Konto w banku
Transfer prawa jazdy
Immigation + Adminstration
Process outsourcing
temporary workers
Recruitment
bottom of page